การใช้ Quadratic Curve เพื่อ Mask ภาพ Onboarding ใน Flutter

วันนี้ลองฝึกเขียน Flutter โดยทำความเข้าใจเรื่องของ ClipPath() ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่ เราสามารถเขียน Code วาดเส้นให้แสดงภาพตามที่เรากำหนดให้มีความโค้ง ความเว้าในรูปทรงต่างๆ…