ความหมายของ Cohort Analysis ใน Google Analytics

ที่มาขำๆของ Cohort Analysis นะครับ คำว่า Cohort เปนศัพท์มาจากสมัยทหารโรมันของ Gaius Marius ในพื่นที่บริเวณหนึ่งของโรมัน จะประกอบไปด้วย ทหาร 10 cohort ซึ่งแต่ละ cohort จะประกอบไปด้วยทหาร 480 ...

Read more