คำนวณลักษณะนิสัยใจตรงกันด้วย Cosine similarity

ถ้าพูดถึงการหาความคล้ายระหว่าง 2 Vectors เราสามารถใช้การคำนวณหาความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine similarity) ทำการคำนวณได้ง่ายๆมากๆ แต่ก่อนอื่น เราต้องมี Data สำหรับทำการเปรียบเทียบ สมมติอย่างกรณีเราจะคำนวณระหว่างชาย-หญิงคู่หนึ่ง ที่กำลังจีบกัน ว่ามีนิสัยความคล้ายกันมากน้อยแค่ไหน(เพื่อความเข้ากันได้) โดยหลักการคือ Cosine =1 แปลว่าเท่ากัน ...

Read more