ลองเขียน Mini AI ให้คอมฯเล่นเกมเองด้วย Python 3

บล็อกนี้อยากเขียนถึงการทดสอบเขียน Mini AI ให้คอมพิวเตอร์เล่นเกมด้วยตัวเอง ซึ่งเขียนด้วยภาษา Python 3 ด้วยหลักการคือ ให้คอมพิวเตอร์จดจำภาพให้ได้ ว่าภาพไหนคือเลขอะไร แล้วเปิดป้ายจับคู่ให้ถูกต้อง โดยใช้หลักการของ OpenCV มาช่วยในการแปลงภาพออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถใช้คำนวณหาความคล้ายได้