ติดตั้ง Tensorflow 2.0 GPU ใน Windows 10

บทความนี้เป็นการทดสอบการติดตั้ง Tensorflow 2.0 GPU ใน Windows 10 กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มี Geforce GTX 1050 (Series 10) ติดมาด้วย

ก่อนอื่นสิ่งที่จะต้องดาวน์โหลด และติดตั้งก็คือ
1. Anaconda 3.7
2. CUDA 10.1(cuda_10.1.105_418.96_win10.exe)
3. cuDNN Library for Windows 10
4. Visual Studio Community 2017

ให้ติดตั้ง NVIDA ตาม Tensorflow Guideline พวก Cuda และกำหนด Environment ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะ System path แล้วเข้า Anaconda Prompt

ใช้ Anaconda สร้าง Environment ใหม่ กำหนด python 3.5+ ขึ้นไป ในที่นี้ลองกำหนดเป็น python 3.6 ผมตั้งชื่อ Environment ว่า “tf2gpu”

conda create -n tf2gpu python=3.6 pip

ซึ่งถ้าไปดูที่ Folder ที่เราติดตั้ง จะพบ Environment ที่เราพึ่งสร้างครับ
(อันนี้ Path เครื่องผม C:\Anaconda3\envs)

ทีนี้เราก็เข้าไปใน Environment ใหม่ที่พึ่งสร้าง (ผมตั้งชื่อไว้คือ “tf2gpu”)

conda activate tf2gpu

ติดตั้ง tensorflow-gpu==2.0.0-alpha0

pip install tensorflow-gpu==2.0.0-alpha0

ติดตั้ง cuDNN cudatoolkit numba

conda install cudnn cudatoolkit numba

ติดตั้ง Jupyter Notebook สำหรับทดสอบ

conda install -c anaconda jupyter

เสร็จแล้วทดสอบด้วยคำสั่ง

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.client import device_lib
print(device_lib.list_local_devices())

ถ้าเห็น Device ขึ้นเป็น GeForce GTX 1050 แสดงว่าติดตั้งสมบูรณ์แล้ว

สุดท้าย
— — — — — — –
ถ้าลองเปรียบเทียบกับคำสั่งเดียวกัน ในกรณีที่เรา ติดตั้งแบบปกติ

pip install tensorflow==2.0.0-alpha0

จะประมวลผลจาก CPU จะแสดงผลลัพธ์ดังนี้


หากเนื้อหามีส่วนไหนผิดพลาด รบกวนแจ้งได้ครับ
กอล์ฟ